Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Profil zadavatele

logo

 

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Rok 2019


Žádost ze dne 26.8.2019

Žádost: Obec obdržela žádost na účast firem Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. na veřejných zakázkách.

Odpověď: Tyto subjekty nikdy nepodaly vůči obci Tisová nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

Rok 2018


Žádost ze dne 15.6.2018

Žádost: Žadatel žádal o kopie smluv mezi obcí Tisová a družstvem SBD Tisová a další informace k tomuto vztahu.

Odpověď: Obec Tisová nemá uzavřenz žádné smlouvy s družstvem SBD Tisová.

 

Rok 2017


Žádost ze dne 23.10.2017

Žádost: Žadatel se dotazoval na osoby nejvzšší nominální hodnotou pohledávky a na počet darovacích smluv od 1.1.2016 do 1.9.2017.

Odpověď: Obec Tisová požádala žadatele o upřesnění informací. Žadatel neupřesnil informace v zákonem dané lhůtě. Obec Tisová vydala rozhodnutí o zamítnutí žádosti.

Žádost ze dne 17.8.2017

Žádost: Společnost Kross s.r.o. žádala o informace ohledně problematického ptactva v obci.

Odpověď: Obec Tisová odpověděla, že nemají problémy s ptactvem, neposkytují dotace na obranu proti škodlivým ptákům a neposkytují náhrafdy škod způsobené ptáky.

Žádost ze dne 5.7.2017

Žádost: Firma REMA AOS, a.s. se dotazuje, zda je obec Tisová spokojená se službami stávající firmy na svoz odpadů EKOKOM a.s.

Odpověď: Obec Tisová vyjádřila spokojenost s firmou EKOKOM a.s., se kterou má uzavřenou smlouvu do roku 2020.

Žádost ze dne 5.7.2017

Žádost: Společnost CODES CZ s.r.o. žádá obec o vyplnění dotazníku týkajícího se sociálního bydlení.

Odpověď: Obec Tisová poskytla informace formou dotazníku, který je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Žádost ze dne 24.5.2017

Žádost: Českomoravská světelná s.r.o. žádala obec o poskytnutí informací vyplněním dotazníku, který se týkal soustavy veřejného osvětlení v obci Tisová.

Odpověď: Obec Tisová poskytla informace vyplněním dotazníku, který je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Žádost ze dne 25.3.2017

Žádost: Žadatel se dotazoval na nakládání s odpady v obci Tisová včetně uvedení svozové společnosti. Konkrétně požadoval informace o počtu svozových míst komunálního odpadu, výši poplatku za svoz odpadu pro občanz obce a pro v obci sídlící firmy. Dále také požadovat informace ohledně třídění odpadů v obci, počet sběrných míst a sběrných dvorů, druhy tříděného odpadu a celkový počet, typ a vlastníka sběrných kontejnerů. 

Odpověď: Počet svozových míst komunálního odpadu je 117, výše poplatku 700,-Kč/rok. Sběrný dvůr 1, kde jsou kontejner na nebezpečný odpad, elektro, velkoobjemný. Tříděný odpad (papír, plasty, sklo) 9 hnízd, z toho 9ks papír, 15ks plast, 7ks sklo. V prostorách obce je 1ks box Elektrowin. Svozová fi. je EKODEPON s.r.o.

 

Rok 2016


Žádost ze dne 29.1.2016

Žádost: Společnost Istav Media, s.r.o. žádá o zaslání investičních plánů obce Tisová pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016 a které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Obec Tisová nemá žádné investiční plány pro rok 2016.

Žádost ze dne 21.1.2016

Žádost: Společnost Istav Media, s.r.o. žádá o zaslání investičních plánů obce Tisová pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016 a které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Obec Tisová nemá žádné investiční plány pro rok 2016.

 

Rok 2015


Žádost ze dne 11.3.2015

Žádost: Společnost Business Media CZ, s.r.o. žádá o zaslání investičních plánů obce Tisová pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015 a které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Obec Tisová nemá žádné investiční plány pro rok 2015.

 

Rok 2014


Žádost ze dne 15.1.2014

Žádost: Společnost Business Media CZ, s.r.o. žádá o zaslání investičních plánů obce Tisová pro rok 2014, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2014 a které budou financovány z rozpočtu obce nebo jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Obec Tisová na letošní rok nemá v plánu žádný větší projekt, plánujeme opravit část MK, část VO, část oplocení u kostela a jiné spíše údržbové práce.