Navigace

Obsah

 

ÚZEMNÍ PLÁN TISOVÁ

 

Územní plán Tisová - textová část po změně č. 1

Výkres základního členění

Hlavní výkres

Veřejná infrastruktura

Výkres veřejněprospěšných staveb a opatření

Výkres širších vztahů

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu