Navigace

Obsah

Zpět

O Z N Á M E N Í o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) v k.ú. Tisová u Tachova

Vyvěšeno: 2. 12. 2019

Datum sejmutí: 3. 1. 2020

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět