Navigace

Obsah

Školní matrika

Třídní kniha, kniha docházky

Úplata za předškolní vzdělávání

Vyzvedávání dětí z mateřské školy

Evidence omluvenek, žádostí o uvolnění dítěte z výuky

Evidence úrazů dětí

Individuální vzdělávání dítěte

Sociálně právní ochrana dětí – oznamovací povinnost dle zákona č. 3591999 Sb., zákona č. 2732008 Sb..docx (26.02 kB)

Ukončení předškolního vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Poskytování podpůrných opatření

Vyřizování podnětů, stížností, petic

Poskytování informací dle zákona č. 1061999 Sb.

Smlouvy

Zařízení školního stravování

Účetnictví

Námitka

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Stížnost

Žádost o omezení zpracování

Žádost o opravu

Žádost o potvrzení a přístup

Žádost o výmaz