Navigace

Obsah

Současnost obce

Obec Tisová leží asi 7 km jihovýchodně od Tachova v nadmořské výšce 501 m n.m..

Obecní úřad

                                                                 Obecní úřad v Tisové

 

  Obec leží v rybničnaté oblasti - nachází se zde 30 rybníků, z nichž největší jsou Velký Jemnický a Modrák (u osady Hlinné). V okolí Tisové a Jemnice je vyhlášena přírodní rezervace Tisovské rybníky (83,2 ha) - 6 rybníků s rákosinami a mokřadními loukami - chrání významné hnízdiště a migrační zastávku vodního ptactva.

  Celé území obce má rozlohu 1 990 ha, z toho 446 ha jsou lesy a 148 ha vodní plochy.